Nyhed 10. januar 2006

Ferievejledning 2006 - ansatte i staten

Nu foreligger den reviderede udgave af Personalestyrelsens og centralor-ganisationernes fælles vejledning om de ferieregler, der gælder for ansatte i staten mv.Vejledningen er ajourført