FAOD har indgået forlig med DI - FAOD

28. februar 2020

FAOD har indgået forlig med DI

Tidligt fredag morgen har FAOD og DI aftalt ny arkitektoverenskomst. Forliget sikrer lønløft til alle på tegnestuerne.
Opdateret 2. marts 2020 med de nye lønbånd og minimumslønnen for jobløn pr. 1. marts 2020.