Nyhed 20. januar 2016

FAOD har fået ny ledelse

Forbundet Arkitekter og Designere har ved fredsvalg fået nyt repræsentantskab. I weekenden blev den nye bestyrelse valgt.