FAOD forhandler de næste to uger med DI - FAOD

19. februar 2020

FAOD har første forhandlingsmøde med DI fredag 21. februar og forhandler hele næste uge om en ny overenskomst på tegnestuerne, som skal træde i kraft 1. marts 2020.