Nyhed 23. februar 2017

Fælles tiltag mod store vandmængder

Thyborøn, Tommerup, Roskilde og Odense udvalgt til at deltage i tiltaget; Regn & Byer med konkrete projektområder, der er truet af oversvømmelse.