Nyhed 23. november 2011

Få klarhed om konsekvenserne af efterlønsreformen

Efterlønsreformen betyder en afkortning af efterlønsperioden fra fem til tre år og skærpede regler om modregning af pensioner i efterlønnen. Desuden vil der blive mulighed for at fraskrive sig retten til efterløn og få efterlønsbidraget udbetalt skattefrit i perioden 2. april til 1. oktober 2012. AAK har lavet en oversigt, så alle kan se hvordan de bliver berørt af reformen.