Nyhed 15. marts 2011

EU's ministeråd forkaster ret til fuld løn under barsel i 20 uger

I oktober 2010 fremsatte EU-parlamentet et forslag til ændring af graviditetsdirektivet. Ændringerne indebar blandt andet, at kvinder skulle have ret til fuld løn under barsel i 20 uger, og at denne ret også skulle gælde for nyansatte kvinder. Forslaget har EU’s ministerråd nu forkastet.