Nyhed 20. juli 2007

EU har godkendt forebyggelsesfonden

EU-Kommissionen har oplyst, at støtte fra Forebyggelsesfonden ikke strider mod EU´s regler om statsstøtte.  Det betyder i praksis, at størstedelen af fondens midler –