Nyhed 26. maj 2015

EU: Borgere skal inddrages mere i beslutningsprocessen

EU-Kommissionen må forstå at regelforenkling må ske i et tæt samarbejde med parterne.