Nyhed 13. marts 2012

Et selvværd baseret på præstationer på jobbet giver mindre tid til restitution

Forskerne har en teori om, at personer, som er afhængige af præstationer på arbejdet for at opretholde et højt selvværd, har vanskeligt ved at finde en sund balance mellem ydre krav og indre behov.