Nyhed 22. juni 2015

ErhvervsPhD-projekt: Værdibaseret udvikling af almene boliger

Landsbyggefonden, Arkitektskolen Aarhus og JJW arkitekter lancerer et ErhvervsPhD-projekt med en helhedsorienteret undersøgelse af de almene boligers bygningskulturelle værdier i renoveringsprojekter.