Nyhed 7. september 2007

Elsebeth Gerner Nielsen tiltræder som ny rektor ved Designskolen Kolding

Rektor ved Designskolen Kolding (DK), Birte Sandorff, fratræder efter eget ønske sin stilling pr. 30. september 2007. I forlængelse heraf har bestyrelsen besluttet, at tidligere kulturm