Nyhed 29. oktober 2014

Ekskursion til nybyggerier i København

Forbundet Arkitekter og Designeres efterårsekskursion sidst i november går til både boligbyggeri og institutionsbyggeri.