Nyhed 13. januar 2006

Eksklusivaftalerne er i strid med Menneskerettighederne

Onsdag den 11. januar var skelsættende for de godt 220.000 lønmodtagere der er dækket af en eksklusivaftale. Den europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde, hvorvidt disse aftal