Nyhed 14. januar 2011

Efterlønsordningen skrumper helt uden indgreb

En prognose fra AK-Samvirke fastslår, at efterlønsordningen af sig selv  vil skrumpe ind til halvdelen i løbet af de kommende år. Uden indgreb fra vil der i 2030 være 78.000 på efterløn, siger prognosen. Samlet set var der 121.700 efterlønsmodtagere i tredje kvartal 2009.