Nyhed 26. februar 2016

Du har ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelse

En dom i landsretten stadfæster en dagpengemodtagers ret til bibeskæftigelse.