Nyhed 24. november 2016

Dårlig løn skader arkitektbranchen

Hele branchen bærer et ansvar for, at arkitekter ikke bliver et lavtlønsområde, formanede forbundsformand til debat om ringe bachelorløn på tegnestuer.