Nyhed 24. januar 2012

Dimittenderne er ramt hårdt af ledighed

Der er sket en tredobling i dimittendledigheden blandt akademikere generelt siden juni 2008. Den gennemsnitlige bruttoledighed blandt arkitekt-dimittender var i december 2011 38,7 procent.