Nyhed 25. maj 2011

Det nordiske samarbejde bliver plejet

De tre nordiske arkitektorganisationer mødes hvert år for at opdatere hvad der er sket i forhold til løn- og ansættelsesforhold samt beskæftigelsen i Norge, Sverige og Danmark det forgange år. I år fandt mødet sted i Helsingør.