Nyhed 7. juni 2011

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering fusionerer

Torsdag 26. maj 2011 var dagen, hvor Folketinget endeligt kunne vedtage loven om fusionen mellem Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole til ikrafttrædelse 2. juni 2011.