Nyhed 24. februar 2011

Der strammes op i forhold til radon

Fremover skal nyopførte huse leve op til bygningsreglementets krav om maksimalt radonindhold i indeluften.