Nyhed 17. marts 2015

Der skal gang i lønforhandlingerne på tegnestuerne

Overenskomstforhandlingerne mellem Forbundet Arkitekter og Designere og Danske Ark/DI er netop afsluttet, og resultatet er sendt til afstemning blandt medlemmerne. Forbundets formand gør status på det nye lønsystem, der blev indført på tegnestuerne i 2012.