Nyhed 6. marts 2012

Der er brug for vækst og ikke strandhugst på jobmarkedet

Mangel på arbejde blandt akademikere løses ikke ved bredere jobsøgning, men derimod ved at målrette og udbrede viden til de mindre og mellemstore virksomheder om at akademikere skaber både fremgang i produktiviteten og merfortjeneste, mener Arkitektforbundet.