Nyhed 31. marts 2012

Den videre udvikling af lønsystemet

Danske Arkitektvirksomheder og fagforeningerne er enige om, at intentionen med det nye lønsystem er, at der ved de kommende overenskomstfornyelser vil ske en gradvis afvikling af lønbånd oppefra, således at der ved forhandlingerne i 2018 alene aftales en laveste garantiløn