Nyhed 1. april 2014

Den private sektor skal have et vidensløft

Produktiviteten i den private sektor skal løftes gennem mere viden og eksport, mener Akademikerne. Der skal skabes en efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft hos de små private servicevirksomheder, som kan give dem et højt vidensniveau, innovative kompetencer, internationalt udsyn og højere produktivitet.