Nyhed 31. januar 2008

Delforlig om seniorinitiativer mellem KTO og KL

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL’s område blev indgået et delforlig, om bl.a.seniorinitiativer samt udmøntnin