Nyhed 24. januar 2008

Delforlig mellem Finansministeriet og CFU på det statslige område

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har onsdag den 23. januar 2008 indgået delforlig om kompetenceudvikling, samarbejde og arbejdsmiljø. Delforliget er indg