Nyhed 11. december 2009

Definitivt slut med den Særlige Pensionsopsparing

Folketinget har vedtaget at lukke den Særlige Pensionsopsparing, SP-ordningen. Fra 1. maj 2010 bliver uhævede SP-penge automatisk udbetalt, medmindre man selv hæver deme forinden eller