Nyhed 24. maj 2011

Danskerne får OECDs højeste pensionsalder trods kort levetid

Danskerne kan se frem til den højeste pensionsalder i den vestlige verden.

Danske mænd, der i dag er 30 år, kan se frem til 13,2 år som folkepensionist, hvilket er det absolut korteste antal år som pensionist blandt OECD-landene.