Nyhed 26. marts 2012

Dagpengeperioden bliver midlertidigt forlænget

Ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2012, får forlænget dagpengeperioden med et halvt år. Den samlede periode med dagpenge kan dog ikke overstige fire år.