Nyhed 19. oktober 2015

Dagpengeordningen udhules

Ændrede reguleringsregler for dagpenge betyder, at ledige i 2023 har mistet en måneds dagpenge om året i forhold til i 2015.