Nyhed 9. juli 2008

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage i det offentlige

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 9. juni 2008 indgået aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen). Aftalen er ændret som følge af resultatet af overe