Nyhed 23. juli 2015

Carlsberg under hastig forvandling

Der er gang i byggeriet på Carlsberg. Flere steder er der fuld gang i maskinerne med nedrivninger og udgravninger, og det kommende tårnhus er nu så højt, at det kan ses fra alle hjørner på det store areal.