Nyhed 12. maj 2015

C.F. Møller tegner bæredygtig bebyggelse i UK

C.F. Møller tegner lavenergihuse i UK som alene med passive midler reducerer energiforbruget med 20 procent i forhold til gældende myndighedskrav.