Nyhed 3. oktober 2005

BYGGETRÆF 2005 - 7 gratis møder om: ”Lær af andres erfaringer

I oktober og november måned kan du deltage i 7 byggetræf rundt om i landet. De gratis byggetræf har til formål at fremme erfaringsudveksling blandt aktørerne i byggebranc