Nyhed 9. januar 2006

Byggeri med energi - i byen og byfornyelsen

BYG-ERFA indbyder til præsentationsseminaret "Byggeri med energi - i byen og byfornyelsen"Præsentationsseminaret arrangeres i samarbejde med Efteruddannelsen Arkitektskolen Aarhus.