Nyhed 20. januar 2015

Byggepladser skal være til glæde og gavn

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse, CRAMO og Frederiksberg Forsyning vil gentænke byggepladsen i byrummet. Fra et generende element i byen til et levende, midlertidigt byrum, som giver naboer og forbipasserende en by, der er skøn at bo i, mens den forandres.