Nyhed 30. november 2009

Bud på hvad der skal ske efter universitetsevalueringen 2009

Akademikernes Centralorganisation, AC, inviterer til en konference om universitetsevalueringen. AC vil med konferencen stille rammer til rådighed for en åben og bred debat om evalueringspane