Nyhed 7. juni 2007

Brug Forbundets lokaler i Århus og København

I ARKITEKTFORBUNDETs medlemslokaler i Århus og København er alle medlemmer velkomne til at komme og benytte faciliteterne til jobsøgning, møder mv.     Medlemslo