Nyhed 5. januar 2010

Brug af mulighedserklæring er nu præciseret

Arbejdsmarkedsstyrelsen har drøftet en præcisering om brugen af den såkaldte mulighedserklærng med Dansk Arbejdsgiverforening, Kommunernes Landsforening, Praktiserende Læ