Nyhed 2. december 2015

Bispetorv i Aarhus er nu åbnet for borgerne

Bispetorv i Aarhus er nu åbnet. Målet med byrumsomdannelsen er at skabe rammer for et byrum, der tiltrækker liv og aktivitet og er åben for et bredt spænd af arrangementer og udfoldelsesmuligheder.