Nyhed 2. marts 2011

BIGs personalepolitik er konkurrenceforvridende

Fra flere sider beskyldes arkitektfirmaet BIG for at udnytte billig udenlandsk
arbejdskraft og studerende. Et andet stort arkitektfirma mener at personalepolitikken virker konkurrenceforvridende.