Nyhed 12. februar 2016

Arkitektskolen Aarhus inviterer til dialog

Arkitektskolen Aarhus inviterer til dialogmøde for at få belyst mulighederne for at indtænke designkompetencer på arkitektuddannelsen.