Nyhed 24. februar 2012

Arkitektkonkurrencer kvæler nyskabelsen

Konkurrencereglerne i offentligt byggeri hæmmer nyskabelsen. Det understreges af ph.d.-afhandlingen ’Paradokser i byggeriets tidlige faser’ af arkitekt Flemming Overgaard.