Nyhed 23. juni 2006

ARKITEKTFORBUNDETs vurdering af velfærdsforliget

Det netop vedtagne velfærdsforlig indeholder først og fremmest en række reformer, der har til sigte at øge danskernes arbejdsudbud med flere 100.000 personer. Reformerne omkring se