Nyhed 7. april 2006

ARKITEKTFORBUNDETs vurdering af regeringens velfærdsudspil

I regeringens udspil om velfærdsreformer er der efter ARKITEKTFORBUNDETs vurdering mange fremadrettede forslag, men der er samtidig en række forslag over for blandt andet studerende og arbej