Nyhed 27. april 2007

ARKITEKTFORBUNDET vil forskelsbehandlingen til livs

'Lige muligheder for alle – uanset alder, køn, race, politisk anskuelse, handicap, seksuel orientering, tro eller religion”. Ordlyden i menneskeretsdokumenterne om ikke-diskriminat