Nyhed 20. oktober 2006

ARKITEKTFORBUNDET imod nyt forslag om nedsættelse af godtgørelse

Beskæftigelsesministeriet har udsendt udkast til en ændring af loven om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. ARKITEKTFO