Nyhed 26. februar 2007

ARKITEKTFORBUNDET anker handicapdom

Københavns Byret frifinder Kulturarvsstyrelsen for at afskedige synshandicappet medarbejder. ARKITEKTFORBUNDET mener, at afskedigelsen er udtryk for direkte forskelsbehandling på arbejdsmark