Nyhed 3. juni 2013

Arkitektforbundet anbefaler at stemme ja

Arkitektforbundet anbefaler medlemmerne af Arkitekternes Pensionskasse til at stemme ja ved urafstemningen om forslaget til ændringer i formålsparagraffen.